Menu
video.jpg
plakat_m.jpg
smieci.jpg
rodzina.jpg
gops.jpg
dot1.jpg
banerek.jpg
uke.jpg
DU.jpg
MP.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika
 
Autor: Mirosław Burak
Ilość fotografii: 8
Wyświetleń: 409
             
Aktualności - Wiadomości
Nowy system segregowania odpadów w gminie Żukowo
grafika
Instrukcja segregowania odpadów - kliknij, żeby powiększyć

Od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy nie będą musieli samodzielnie podpisywać umów na wywóz odpadów. Tę rolę przejmie gmina, która będzie odpowiedzialna za odbiór i utylizację odpadów komunalnych. W związku z tymi zmianami, Rada Miejska w Żukowie uchwaliła wzór deklaracji dotyczący wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Powyższą deklarację należało wypełnić i złożyć do Urzędu Gminy Żukowo w pok. Nr 32, 34 lub 3, lub za pośrednictwem poczty na adres 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52. Ustalony termin składania deklaracji upłynął 30 kwietnia 2013 roku. Złożona wypełniona deklaracja jest podstawą naliczenia opłaty. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Gminy Żukowo określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Opłatę wynikającą z deklaracji należy wpłacać bez wezwania na podany rachunek bankowy Urzędu Gminy Żukowo w terminie co dwa miesiące z tym że pierwszą wpłatę za miesiące lipiec i sierpień należy uregulować do dnia 15 sierpnia 2013 roku, za wrzesień i październik do 15 października, za listopad i grudzień do 15 grudnia, za styczeń i luty do 15 lutego, za marzec i kwiecień do 15 kwietnia, za maj i czerwiec do 15 czerwca. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami jest ustalona od metody gospodarowania w zależności liczby mieszkańców i wynosi:

W przypadku śmieci segregowanych:
13,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego jedną osobę,
26,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
39,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby,
43,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób.

W przypadku śmieci niesegregowanych:
20,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego jedną osobę,
40,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
60,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby,
70,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób.

Deklarację, w której została wybrana metoda niesegregowania odpadów, w każdej chwili można skorygować, wybierając segregację śmieci. Metoda segregowania śmieci jest tańsza, ekologiczna i wpisuje się w ogólnoświatowy trend ochrony środowiska. Deklarację (korektę do poprzedniej deklaracji) wyboru metody odbioru śmieci segregowanych można złożyć w każdej chwili w UG Żukowo, pokój 32.

Opłata za odpady segregowane będzie przysługiwać tym gospodarstwom domowym, które będą miały ustawione na nieruchomości pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów obejmujących w szczególności następujące frakcje: odpady mokre (ulegające biodegradacji), suche zmieszane pozostałości po segregacji, szkło (kolorowe i białe), papier i tworzywa. Za odpady zbierane w sposób nieselektywny wszystkie do jednego pojemnika będzie naliczana opłata podwyższona.

Odbiór odpadów:

- odpady suche (pozostałości po segregacji) 2 razy w miesiącu, z nieruchomości jednorodzinnych a z nieruchomości wielorodzinnych 1 raz w tygodniu.
- odpady mokre (ulegające biodegradacji) 2 razy w miesiącu z nieruchomości jednorodzinnych, a z nieruchomości wielorodzinnych 1 raz w tygodniu. Istnieje również możliwość zbierania odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, w tym przypadku właściciel nieruchomości ma obowiązek zarejestrować go w gminie i podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał na potrzeby własne lub przekazywał go firmie do wykorzystania.
- odpady segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne) 1 raz w miesiącu, z nieruchomości jednorodzinnych, a z nieruchomości wielorodzinnych papier i tworzywa sztuczne 1 raz w tygodniu, a szkło 1 raz w miesiącu.
- zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, meble wielkogabarytowe, opony - 2 razy w roku w terminach podanych mieszkańcom przez wywożącego i gminę w tzw. harmonogramie objazdów.

Jeżeli zaistnieje potrzeba pozbycia się odpadów w innym terminie niż określa harmonogram, będzie możliwość dostarczenia ich do planowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg w ciągu roku od właścicieli nieruchomości w terminach uzgodnionych z odbiorcą lub dostarczone do nowo powstającego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żukowie przy ul. Polnej (termin uruchomienia Punktu zostanie podany do wiadomo mości publicznej na stronie www.zukowo.pl).

Istnieje również możliwość selektywnej zbiórki popiołu, który w zamian za uiszczoną opłatę odbierany będzie po uzgodnieniu z ZZO w Szadółkach ceny utylizacji popiołu, co najmniej raz na dwa miesiące w okresie zimowym od 1 listopada do 30 kwietnia, w pozostałym okresie wg potrzeb. Gospodarstwa domowe, które nie zdecydują się wyposażenie nieruchomości w osobny pojemnik do zbiórki popiołu mogą go zbierać w pojemniku z odpadami suchymi (pozostałości po segregacji).

W przypadku selekcjonowania odpadów posługujemy się pojemnikami/workami w kolorach: zielony-szkło; niebieski-papier; żółty-tworzywa sztuczne. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.) właściciele nieruchomości są obowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych. Gmina Żukowo w przygotowywanych materiałach do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów ujęła zapis, że odbierający odpady zobowiązany jest do dostarczenia pojemników i worków na odpady właścicielom posesji, którzy tego będą wymagać. W tej chwili trwają rozmowy z firmami wywozowymi o warunkach realizacji tego zapisu.

6 czerwca 2013 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej na stronie www.zukowo.pl zostało opublikowane ogłoszenie o wyborze oferty. W przetargu wyłoniono dwie firmy odpowiedzialne za odbiór, transport i zagospodarowanie śmieci w gminie Żukowo. Wyznaczone zostały trzy części, z których mają być odbierane śmieci. Sektor pierwszy obejmuje północną część gminy: sołectwo Leźno, sołectwo Pępowo, sołectwo Małkowo, sołectwo Miszewo, sołectwo Banino, sołectwo Rębiechowo, sołectwo Tuchom, sołectwo Nowy Świat, sołectwo Chwaszczyno. W tej części w drodze przetargu zostało wyłonione konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe METALPOL Zbigniew Kaszub, Ryszard Peta sp. Jawna z Rumii i Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach z Korzonek. Sektor drugi obejmujący południową część gminy Żukowo, a więc: miasto i sołectwo Żukowo, sołectwo Borkowo, sołectwo Rutki, sołectwo Glincz, sołectwo Babi Dół, sołectwo Skrzeszewo, sołectwo Łapino, sołectwo Widlino, sołectwo Sulmin, sołectwo Niestępowo, sołectwo Przyjaźń, sołectwo Otomino, obsługiwać będzie konsorcjum SITA POMORZE Sp. z o.o. i ELWOZ Sp. z o.o.

Apelujemy o segregowanie odpadów i oddawanie ich do utylizacji, a niepalenie w piecach domowych. Za taki czyn grozi kara grzywny nawet do 5.000 zł. Pamiętajmy, że spalanie odpadów komunalnych w domowych piecach powoduje niekontrolowane wprowadzanie do atmosfery bardzo trujących substancji (dioxyny i furany), które wywołują nowotwory, uszkadzają płód, działają mutagennie, niszczą układ hormonalny i powodują bezpłodność. Paląc w piecach odpady zatruwamy nie tylko sąsiadów ale również siebie i najbliższą rodzinę i tych których kochamy. Pamiętajmy, że palenie odpadów w piecach i zmniejszenie ich ilości oddawanych do wywozu nie wpłynie na obniżenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że nadal istnieje możliwość złożenia deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych, którzy tego nie uczynili w terminie.

Przypominamy również o złożeniu indywidualnego wypowiedzenia dotychczasowych umów na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na świadczenie takich usług w terminach wynikających z posiadanych umów, które powinny wygasać z dniem 30.06.2013 r.

Więcej informacji na temat opłaty śmieciowej oraz terminów wywozu odpadów można znaleźć na stronie www.zukowo.pl w zakładce odpady komunalne, lub telefonicznie pod nr. Tel. (58) 685 83 49, 685-83-71.

Redakcja: Sylwia Kubryńska
Dodany: 12.06.2013, wyświetleń: 13813
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
bip.jpg
plakat_druk_03_m.jpg
FestynPrzyjazniSM.jpg
rodzina_500.jpg
baner.jpg
Konkurs.jpg
partnerstwo.jpg
Muzhp.jpg
prawo2.jpg
OSP.jpg
face.jpg
lt3.jpg
Mapa.jpg
zarzadzanie_jakoscia.jpg
ankieta.jpg
Wyszukiwarka
kamera3.jpg
Pogoda
Wtorek Środa Czwartek
Partly Cloudy
16 / 28 °C
Patchy rain nearby
12 / 25 °C
Light rain shower
10 / 21 °C
Maj 2016
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urząd Gminy w Żukowie
Ulica:

Telefon:
Fax:
Gdańska 52
83-330 Żukowo
(0 58) 685 83 00
(0 58) 685 83 30
Informacja dotycząca plików cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w Polityka dotycząca cookies.