Menu
video.jpg
plakat_m.jpg
smieci.jpg
rodzina.jpg
gops.jpg
dot1.jpg
banerek.jpg
uke.jpg
DU.jpg
MP.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika
 
Autor: Mirosław Burak
Ilość fotografii: 8
Wyświetleń: 419
             
Aktualności - Wiadomości
XLIII sesja Rady Miejskiej w Żukowie

ZAWIADOMIENIE

XLIII sesja Rady Miejskiej w Żukowie

odbędzie się w dniu 31 stycznia 2014r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualne wnioski w spawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2014r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kartuskiemu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Rutki ustalonej jako część wsi Borkowo na odrębną miejscowość o nazwie Rutki rodzaj wieś.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Widlino ustalonej jako kolonia na Widlino rodzaj miejscowości wieś.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Dąbrowa Miszewska na Dąbrowa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Łapino Kartuskie na Łapino.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Skrzeszewo Żukowskie na Skrzeszewo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Piaski oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako kolonia poprzez włączenie jej do miejscowości Skrzeszewo rodzaj miejscowości wieś.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Krowie Łąki oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako część kolonii Piaski poprzez włączenie jej do miejscowości Skrzeszewo rodzaj miejscowości wieś.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości:
1) Nowy Glincz oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako część wsi Glincz poprzez włączenie jej do miejscowości Glincz rodzaj miejscowości wieś,
2) Stary Glincz oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako część wsi Glincz poprzez włączenie jej do miejscowości Glincz rodzaj miejscowości wieś
15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Glinna Góra oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako część wsi Przyjaźń poprzez włączenie jej do miejscowości Przyjaźń rodzaj miejscowości wieś.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Mała Przyjaźń oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako część wsi Przyjaźń poprzez włączenie jej do miejscowości Przyjaźń rodzaj miejscowości wieś.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Nowe Pole oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako część wsi Przyjaźń poprzez włączenie jej do miejscowości Przyjaźń rodzaj miejscowości wieś.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Dębniak oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako część wsi Żukowo poprzez włączenie jej do miejscowości Żukowo rodzaj miejscowości wieś.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Gapi Góra oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako część wsi Żukowo poprzez włączenie jej do miejscowości Żukowo rodzaj miejscowości wieś.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Lisewo oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako część wsi Żukowo poprzez włączenie jej do miejscowości Żukowo rodzaj miejscowości wieś.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Lniska oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako część wsi Żukowo poprzez włączenie jej do miejscowości Żukowo rodzaj miejscowości wieś.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Pstra Suka oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako część wsi Żukowo poprzez włączenie jej do miejscowości Żukowo rodzaj miejscowości wieś.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Pustki Żukowskie oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako część wsi Żukowo poprzez włączenie jej do miejscowości Żukowo rodzaj miejscowości wieś.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Żukowo - Gbury oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako część wsi Żukowo poprzez włączenie jej do miejscowości Żukowo rodzaj miejscowości miasto.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Elżbietowo oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako kolonia poprzez włączenie jej do miejscowości Żukowo rodzaj miejscowości wieś.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Sarnówko oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako część kolonii Elżbietowo poprzez włączenie jej do miejscowości Żukowo rodzaj miejscowości wieś.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kacze Buki oraz zniesienia rodzaju tej miejscowości ustalonej jako część wsi Chwaszczyno.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 48/11 położonej w Baninie stanowiącej własność Gminy Żukowo.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Przyjaźni na nieruchomość położoną w Borkowie.
30. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia praw własności nieruchomości zabudowanych.
31. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 39 obr. Chwaszczyno, gmina Żukowo.
32. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 42/12 w Chwaszczynie, gmina Żukowo.
33. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 42/14 w Chwaszczynie, gmina Żukowo.
34. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chwaszczyno dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Rewerenda, gmina Żukowo.
35. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chwaszczyno dla obszaru położonego na południe od ul. Rewerenda i na wschód od ul. Zbożowej, gmina Żukowo.
36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 215/26 położonej w miejscowości Czaple, gmina Żukowo.
37. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Żukowo.
38. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
39. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
40. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
41. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014.
42. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie na 2014 rok.
43. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
44. Wnioski i interpelacje radnych.
45. Wnioski i zapytania sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych.
46. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
47. Sprawy różne.
48. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie
/-/ Adam Okrój

Redakcja: Mirosław Burak
Dodany: 24.01.2014, wyświetleń: 2941
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
bip.jpg
plakat_druk_03_m.jpg
FestynPrzyjazniSM.jpg
rodzina_500.jpg
baner.jpg
Konkurs.jpg
partnerstwo.jpg
Muzhp.jpg
prawo2.jpg
OSP.jpg
face.jpg
lt3.jpg
Mapa.jpg
zarzadzanie_jakoscia.jpg
ankieta.jpg
Wyszukiwarka
kamera3.jpg
Pogoda
Środa Czwartek Piątek
Patchy rain nearby
10 / 26 °C
Light rain shower
10 / 24 °C
Light rain shower
11 / 24 °C
Maj 2016
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urząd Gminy w Żukowie
Ulica:

Telefon:
Fax:
Gdańska 52
83-330 Żukowo
(0 58) 685 83 00
(0 58) 685 83 30
Informacja dotycząca plików cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w Polityka dotycząca cookies.